Tihedus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Disambig gray.svg  See artikkel räägib füüsikalisest suurusest; ökoloogia mõiste kohta vaata artiklit Asustustihedus (ökoloogia)

Tihedus on füüsikaline suurus, mis näitab aine massi ruumalaühikus. Seda tähistatakse reeglina sümboliga ρ ning mõõdetakse ühikutes kg/m (SI-süsteemi põhiühik) või g/cm. Definitsiooni järgi

, kus m on aine mass ruumalas V.

Aine tihedus sõltub üldiselt rõhust ja temperatuurist. Gaasiliste ainete korral on see sõltuvus väga tugev: tihedus on ligilähedaselt võrdeline rõhuga ning pöördvõrdeline absoluutse temperatuuriga (see seos kehtib täpselt ideaalse gaasi korral). Kondensaine (tahkised, vedelikud) korral on see sõltuvus suhteliselt nõrk. Väikeste rõhu- ja temperatuurimuutuste vahemikus võib iga aine tiheduse suhtelise muutuse lugeda lineaarseks funktsiooniks rõhust ja temperatuurist:

,

kus on aine ruumpaisumistegur, on kokkusurutavustegur, ρ on aine tihedus temperatuuril t ja rõhul p ning on aine tihedus temperatuuril t0 ja rõhul p0. Põhimõtteliselt on viimase valemi näol tegemist aine olekuvõrrandiga piiratud temperatuuri- ja rõhuvahemikus. Kokkusurutavus on alati positiivse märgiga (aine tihedus kasvab rõhu tõstmisel). Ruumpaisumistegur on reeglina positiivne, kuid sellele seaduspärasusele leidub ka erandeid. Näiteks vee tihedus kasvab temperatuurivahemikus 0–4 °C. Soojuspaisumistegur on tahkiste ja vedelike korral tüüpiliselt suurusjärgus 10 K, kokkusurutavus aga suurusjärgus 10 at.

Ainete tiheduse väärtused antakse enamasti standardtingimustel t = 20 °C ja p = 101 325 Pa.

Sisukord

Tähtsaimad tihedusedmuuda lähteteksti

Tahkisedmuuda lähteteksti

(temperatuuril 15–20 °C) (kg/m)

Vedelikudmuuda lähteteksti

(temperatuuril 15–20 °C) (kg/m)

Gaasidmuuda lähteteksti

(temperatuuril 0 °C ja rõhul 760 mmHg) (kg/m)

Vaata kamuuda lähteteksti

Viitedmuuda lähteteksti

  1. Endel Saarman, Puiduteadus, Eesti Metsaselts ja Eesti Põllumajandusülikool 1998

Allikadmuuda lähteteksti

  • R. Bolz, G. Tuve, CRC Handbook of Tables for Applied Engineering Science, 2nd edition, CRC Press (1973).

allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Tihedus
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü