Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Juridicum

Tartu Ülikooli õigusteaduskond on Tartu Ülikooli instituut, kus koolitatakse juriste alates Tartu Ülikooli asutamisest 1632. a. See on üks ülikooli neljast algsest teaduskonnast.

1. jaanuarist 2016 kuulub õigusteaduskond Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda koos haridusteaduste instituudi, majandusteaduskonna, Narva kolledži, psühholoogia instituudi, Pärnu kolledži, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ning ühiskonnateaduste instituudiga.

Õigusteaduskond pakub juuraõpet nii Tartus kui ka Tallinnas. Õigusteaduskonna Tallinna osakond loodi 2002. aastal, kui varasem Õigusinstituut liideti Tartu Ülikooliga.

Õigusteadust on võimalik õppida kõigil kolmel õppeastmel: bakalaureuseõppes, magistriõppes ja doktoriõppes. Lisaks klassikalisele õigusteaduse erialale on magistriõppes võimalik õppida ka IT-õiguse ning rahvusvahelise õiguse ja inimõiguse õppekavadel.

Õigusteaduskond pakub ka õigusalast täiendusõpet.

Sisukord

Struktuurmuuda lähteteksti

Õigusteaduskond on jagatud õigusvaldkondade alusel osakondadeks ning iga osakond koordineerib ja korraldab oma valdkonna ainete õpetamist ja teadustööd. Üldosakond toetab kõikide teiste osakondade tööd.

Õigusteaduskonnal on 4 osakonda:

Õigusteaduskonnal on õppehooned nii Tartus (Näituse 20 ja Näituse 13a) kui Tallinnas (Kaarli pst 3).

Juhtiminemuuda lähteteksti

Direktor ja asedirektoridmuuda lähteteksti

Õigusteaduskonda juhib direktor, kelle valib õigusteaduskonna nõukogu kolmeks aastaks. Õigusteaduskonna direktor on alates 2019. aastast Gaabriel Tavits.

Direktor määrab ametisse asedirektorid ning määrab nende tööülesanded. Õigusteaduskonna asedirektor teadustöö alal on professor Marju Luts-Sootak ja asedirektor õppe alal dotsent Age Värv.

Nõukogumuuda lähteteksti

Õigusteaduskonna kõrgeim otsustuskogu on õigusteaduskonna nõukogu. Nõukogu tööd juhatab teaduskonna direktor. Nõukogu koosseisu kuuluvad õigusteaduskonna direktor, asedirektorid, töökorralduslike üksuste juhid ning doktoriõppe ja IT-õiguse programmijuhid. Samuti kuuluvad nõukokku kaheksa akadeemiliste töötajate esindajat ning viis üliõpilaste esindajat.

Valitsusmuuda lähteteksti

Valitsus on direktorile nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad lisaks õigusteaduskonna direktorile õigusteaduskonna asedirektorid ning töökorralduslike üksuste juhid. Direktor moodustab õigusteaduskonna valitsuse ning määrab selle tegevuse alused ja korra.

Viitedmuuda lähteteksti

Välislingidmuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_%C3%9Clikooli_%C3%B5igusteaduskond
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü