Protoneerimine

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Keemias tähendab protoneerimine (ka protoonimine) vesinikiooni ehk prootoni H liitumist mingi aatomi, molekuli või iooniga. Ained protoneeruvad, kui neile lisatakse vesinikioone, s.t. happeliste ainete lisamisel.

Bronsted-Lowry hapet defineeritakse kui keemilist ühendit, mis protoneerib mingi teise (aluselise) ühendi. Protoneerimine on oluline keemilise reaktsiooni staadium paljudes protsessides. Mõned klassikalised protoneerimise näited:

H2SO4 + H2O → H3O + HSO4
(CH3)2C=CH2 + HBF4 → (CH3)3C + BF4
NH3 + HCl → NH4 + Cl

Protoneerimine on enamasti kiire ja pöörduv protsess. Protoneerimine ja selle pöördreaktsioon – deprotoneerimine esinevad paljudes happe-aluse reaktsioonides. Ka eeltoodud reaktsioonid on põhimõtteliselt pöörduvad. Teatud juhtudel protoneerimine indutseerib substraadi isomerisatsiooni. Näiteks cis-alkeenidest võib saada trans-alkeeni katalüütilise hulga prootonhappe toimel.

Vaata kamuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Protoneerimine
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü