Onomasioloogia

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Onomasioloogia on keeleteaduses asjade nimetuste uurimine. Onomasioloogilise lähenemise puhul võetakse aluseks mõiste (idee, objekt, tegevus jne) ning vaadatakse, kuidas seda keeleliselt väljendatakse.

Onomasioloogia enda nimetuse võttis kasutusele Adolf Zauner oma doktoritöös 1902, milles ta uuris kehaosade nimetusi romaani keeltes.

Onomasioloogia vastandub semasioloogiale – sõna tähenduste uurimisele.

Kitsamas mõttes isiku- ja kohanimede uurimist nimetatakse onomastikaks.

Vaata kamuuda lähteteksti

Kirjandusmuuda lähteteksti

Zauner, Adolf 1903. Die romanischen Bezeichnungen der Körperteile. Romanische Forschungen 14: 339–530. (See on avaldatud versioon A. Zauneri 1902. a. doktoritööst, mille pealkiri oli "Die romanischen Namen der Körperteile. Eine onomasiologische Studie".)


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Onomasioloogia
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü