Meeter

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Meeter (kreeka sõnast metron 'mõõt' on SI-süsteemi põhiühikute hulka kuuluv mõõtühik pikkuse mõõtmiseks. Meetri tähis on m.

Meeter on pikkus, mille läbib valgus vaakumis 1 / 299 792 458 sekundi (s) jooksul:

kus

on valguse kiirus vaakumis,
on tseesium-133 aatomi põhiseisundi kahe ülipeenstruktuurinivoo vahelisel üleminekul eralduva kiirguse sagedus.

Sisukord

Ajalugumuuda lähteteksti

1791. aastal defineeriti meeter kui 1/10 000 000 (kümnemiljondik) Pariisi läbiva meridiaani poolest pikkusest ehk pikkusest pooluselt ekvaatorini.

James Clerk Maxwell pakkus välja idee, et meetri pikkus võiks olla defineeritud valguslainete pikkuste kaudu. Kuna sellist mõõtetehnikat tol ajal veel polnud, jäi see ainult ideeks.

1960. aastal kehtestati meeter kui krüptoon-86 tasemete 2p10 ja 5d5 vahelisel siirdel vaakumis kiirgava valguse 1650763,73-kordne lainepikkus.

Tänapäevase definitsiooni kinnitas Vihtide ja Mõõtude Peakonverents [[2018]. a 16. novembril ja see kehtib alates 2019. a 20. maist.


Meetri laiemalt kasutusel olevad kord- ja osaühikudmuuda lähteteksti

Ühik Tähis Arvkordaja Pikkus Märkused
kilomeeter km 10 1000 m
hektomeeter hm 10 100 m kasutusel peamiselt suurtükiväes
detsimeeter dm 10 10 cm
sentimeeter cm 10 10 mm
millimeeter mm 10 1000 µm
mikromeeter µm 10 1000 nm vananenud nimetus mikron
nanomeeter nm 10 1000 pm kasutusel näiteks valguse lainepikkuse väljendamiseks ja nanotehnoloogias
pikomeeter pm 10 1000 fm kasutusel molekulide keemilise sideme pikkuse väljendamiseks
femtomeeter fm 10 osakeste füüsikas ja tuumafüüsikas on selle ühiku nimetus fermi
Füüsikalises keemias ja molekulaarses termodünaamikas on kasutusel SI-väline pikkusühik ongström, 1 Å = 10 m = 100 pm

Meetri seos tuntumate süsteemiväliste pikkusühikutegamuuda lähteteksti

Meeter süsteemivälistes ühikutes Süsteemivälised ühikud meetrites
1 meeter ≈ 03,28080 jalga 1 jalg = 0000,3048 meetrit
1 meeter ≈ 00,00062 maamiili 1 maamiil = 1609,344 0meetrit
1 meeter ≈ 00,00054 meremiili 1 meremiil = 1852,0 000meetrit
1 meeter ≈ 01,09360 jardi 1 jard = 0000,9144 meetrit
1 meeter ≈ 39,37000 tolli 1 toll = 0000,0254 meetrit

Viitedmuuda lähteteksti

Vaata kamuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Meeter
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü