Kontseptuaalne metafoor

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kontseptuaalne metafoor on George Lakoffi ja Mark Johnsoni mõiste, mille järgi metafoor ei ole ainult spetsiifiline kõnekujund, vaid selline nähtus, mida keelekasutaja rakendab juba mõtte-, mitte pelgalt keeletasandil. Valdkonda uurib kognitiivne lingvistika.

Sisukord

Näitedmuuda lähteteksti

Raamatus "Metafoorid, mille järgi me elame" (TLÜ Kirjastus; Tallinn; 2011) nimetavad Lakoff ja Johnson järgmisi näiteid: "mõistemetafoor", "suunametafoor" ja "olemismetafoor".

Mõistemetafoormuuda lähteteksti

(ühtlasi ka "liigendusmetafoor")

Sellel juhul rakendab keelekasutaja ühest mõistest rääkimisel teise mõiste juurde kuuluvat sõnavara. Raamatu näide on: VAIDLUS ON SÕDA (ka nt AEG ON RAHA).

 • Sa ei suuda enda kaitseks midagi öelda
 • Ta ründas iga nõrka kohta minu pöördumises
 • Kriitika tabas otse märki

Suunametafoormuuda lähteteksti

"Omistab mõistele ruumilise paiknemise..." (lk 46).

Raamatu näide on: ÕNNELIK ON ÜLAL; KURB ON ALL (ka nt TEADVUSEL OLEK ÜLAL; TEADVUSETU OLEK ALL või TERVIS JA ELU ÜLAL; TEADVUSETU OLEK ALL).

 • Olen kõrgendatud meeleolus
 • Tema peale mõtlemine tõstab mu tuju
 • Mu tuju langes
 • Olen omadega põhjas

Olemismetafooridmuuda lähteteksti

(entiteedi- ja ainemetafoorid ning mahutimetafoor)

Entiteedi- ja ainemetafoormuuda lähteteksti

"Kogemuse käsitamine objektide ja ainetena..." (lk 58)

Raamatu näide on: INFLATSIOON ON ENTITEET.

 • Inflatsioon alandab meie elatustaset
 • Suuremat inflatsiooni me üle ei ela
 • Inflatsioonile tuleb lõivu maksta nii kaupluses kui ka tanklas

Mahutimetafoormuuda lähteteksti

(maa-alad, nägemisväli ning sündmused, teod, tegevused ja seisundid)

 • laev ilmub vaatevälja
 • mitmendas jooksus sa stardid?
 • ta sattus eufooriasse

Vaata kamuuda lähteteksti

Kirjandusmuuda lähteteksti

 • George Lakoff, Mark Johnson, "Metafoorid, mille järgi me elame", TLÜ Kirjastus, inglise keelest tõlkinud Ene Vainik, eessõna Mihhail Lotman, Tallinn, 2011.

allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Kontseptuaalne_metafoor
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü