Kiirendus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kiirendus (tähis ) on vektoriaalne füüsikaline suurus, mis väljendab kiiruse muutumist ajaühiku kohta. Kiirenduse dimensioon on teepikkus/aeg. Kiirenduse mõõtühik SI-süsteemis on meeter sekundi ruudu kohta s.

Hetkkiirendus on kiiruse tuletis aja järgi ehk kohavektori teine tuletis aja järgi:

kus

on kiirus,
kohavektor (aja funktsioonina),
aeg ja
Leibnizi diferentseerimise tähistus.

Kiirendus võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Negatiivset kiirendust nimetatakse kõnekeeles aeglustumiseks. Kui kiiruse muut on võrdsete ajavahemike puhul võrdne, on tegemist ühtlase ehk konstantse kiirendusega. Üldjuhul on reaalsed kiirendused mitteühtlased.

Kiirendusvektor lahutub kiirenevalt liikuva keha või masspunkti trajektoori igas punktis trajektoori puutuja sihiliseks tangentsiaalkiirenduseks ning sellega risti olevaks normaalkiirenduseks ehk tsentrifugaalkiirenduseks.

Kiirenduse mõõtminemuuda lähteteksti

Kiirendust mõõdetakse kiirendusanduriga.

Geomeetriline tõlgendusmuuda lähteteksti

Kui kiirust kujutada aja ja kiiruse koordinaatteljestikus, siis kiirenduse absoluutväärtus mingil hetkel on võrdne graafiku joone puutuja tõusuga sellel hetkel.

Vaata kamuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Kiirendus
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü