Kasvukohatüüp

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kasvukohatüüp (ka metsakasvukohatüüp) on mullastikult ja taimestikult ühtlane metsaala. Nimetus tuleb sellele kasvukohatüübile iseloomuliku taime järgi (näiteks kasvab naadi kasvukohas sageli arvukalt naati, jänesekapsa kasvukohatüübis jänesekapsast jne). Kasvukohatüüpide eristamisel on taimestik siiski vaid indikatiivseks tunnuseks, peamine eristuskriteerium on muld.

Sisukord

Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioonmuuda lähteteksti

Eesti metsakasvukohatüüpide uurimisel ja klassifikatsiooni väljatöötamisel on olnud suur roll Erich Lõhmuse, Liivia Laasimeri ja Viktor Masingu töödel. Järgnevalt toodud klassifikatsioon on nende töö arendus, mis on toodud Jaanus Paali teose "Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon" (1997) järgi. (Märkus. Ümarsulgudes on esitatud klassifikatsiooniüksuse sünonüümne nimetus, nurksulgudes nimetuse võimalik täiend, kaldjoonega on eristatud nimetuse alternatiivsed variandid.)

Metsataimkondmuuda lähteteksti

Arumetsadmuuda lähteteksti

 • Loometsade ja -põõsastike tüübirühm
  • Leesikaloo kasvukohatüüp
  • Kastikuloo kasvukohatüüp
  • Lubikaloo kasvukohatüüp
 • Nõmmemetsade tüübirühm
  • Sambliku kasvukohatüüp
  • Kanarbiku kasvukohatüüp
 • Palumetsade tüübirühm
 • Laanemetsade tüübirühm
  • Jänesekapsa kasvukohatüüp
 • Sürjametsade tüübirühm
  • Kassikäpa kasvukohatüüp
  • Maasika kasvukohatüüp
  • Sarapuu kasvukohatüüp
 • Salumetsade tüübirühm
  • Sinilille kasvukohatüüp
  • Naadi kasvukohatüüp
  • Kuukressi kasvukohatüüp

Lammimetsad ja –põõsastikudmuuda lähteteksti

 • Lammimetsade tüübirühm
  • Humala kasvukohatüüp
 • Lammipajustike rüübirühm
  • Paju kasvukohatüüp

Soostuvad metsadmuuda lähteteksti

 • Soostuvate metsade (soovikumetsade) tüübirühm
  • Sõnajala kasvukohatüüp
  • Angervaksa kasvukohatüüp
  • Sinihelmika kasvukohatüüp
 • Rabastuvate metsade tüübirühm
  • Karusambla kasvukohatüüp
  • Sinika kasvukohatüüp

Soometsadmuuda lähteteksti

 • Madalsoometsade tüübirühm
 • Siirdesoometsade tüübirühm
  • Siirdesoometsa kasvukohatüüp
 • Rabametsade tüübirühm
  • Rabametsa kasvukohatüüp

Kõdusoometsadmuuda lähteteksti

 • Kõdusoometsade tüübirühm
  • Mustika-kõdusoo kasvukohatüüp
  • Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüüp

Niidutaimkondmuuda lähteteksti

Aruniidudmuuda lähteteksti

 • Looniitude (loodude) tüübirühm
  • Kuiva looniidu kasvukohatüüp
   • Nõmmloo alltüüp
  • Niiske looniidu kasvukohatüüp
   • Karstiniidu alltüüp
 • Nõmmeniitude tüübirühm
  • Kuiva nõmmeniidu kasvukohatüüp
  • Niiske nõmmeniidu kasvukohatüüp
 • Paluniitude tüübirühm
  • Kuiva paluniidu kasvukohatüüp
  • Niiske paluniidu kasvukohatüüp
 • Sürjaniitude tüübirühm
  • Sürjaniidu kasvukohatüüp
 • Pärisaruniitude tüübirühm
  • Kuiva pärisaruniidu kasvukohatüüp
  • Niiske pärisaruniidu kasvukohatüüp

Lamminiidudmuuda lähteteksti

 • Lamminiitude tüübirühm
  • Kuiva lamminiidu kasvukohatüüp
  • Märja lamminiidu kasvukohatüüp
  • Soostuva lamminiidu kasvukohatüüp
   • Lammiroostiku alltüüp

Rannaniidudmuuda lähteteksti

 • Rannaniitude tüübirühm
  • Ajuveeranna (geolitoraali/paduri) kasvukohatüüp
  • Pritsmevööndi (epilitoraali) kasvukohatüüp

Soostuvad niidudmuuda lähteteksti

 • Rohketoiteliste soostunud niitude (soovikuniitude) tüübirühm
  • Rohketoitelise soostunud niidu (soovikuniidu) kasvukohatüüp
   • Allikalise soostunud niidu alltüüp
 • Vähetoiteliste soostunud niitude tüübirühm
  • Vähetoitelise soostunud niidu kasvukohatüüp

Sootaimkondmuuda lähteteksti

 • Madalsoode (põhjaveetoiteliste soode)tüübirühm
  • Rohketoitelise madalsoo kasvukohatüüp
   • Lammisoo alltüüp
   • Allikasoo alltüüp
  • Vähetoitelise madalsoo kasvukohatüüp
   • Õõtsik-madalsoo alltüüp
 • Siirdesoode (segatoiteliste soode) tüübirühm
  • [Puis-] siirdesoo kasvukohatüüp
   • Õõtsik-siirdesoo alltüüp
 • Rabade (sademetoiteliste soode) tüübirühm
  • Nõmmraba kasvukohatüüp
  • Raba kasvukohatüüp
   • [Puis-] mättaraba alltüüp
   • Älveraba alltüüp
   • [Puis-] peenra-älveraba alltüüp
   • Laukaraba allüüp
   • [Puis-] peenra-laukaraba alltüüp
   • Älve-laukaraba alltüüp
   • [Puis-] peenra-älve-laukaraba alltüüp

Kalju- ja liivikutaimkondmuuda lähteteksti

 • Kaljude tüübirühm
  • Paekalju kasvukohatüüp
  • Liivakivikalju kasvukohatüüp
  • Rändrahnu kasvukohatüüp
  • Koopa kasvukohatüüp
 • Liivikute tüübirühm
  • Kinnistumata luite (valge luite) kasvukohatüüp
   • Valge rannikuluite alltüüp
  • Kinnistunud luite/liiviku kasvukohatüüp
   • Halli rannikuluite alltüüp
   • Ruske rannikuluite alltüüp

Mageveetaimkondmuuda lähteteksti

 • Järvede tüübirühm
  • Vähetoitelise (oligotroofse) järve kasvukohatüüp
  • Poolhuumustoitelise (semidüstroofse) järve kasvukohatüüp
  • Huumustoitelise (düstroofse) rabajärve kasvukohatüüp
  • Huumustoitelise (atsidotroofse) mineraalmaajärve kasvukohatüüp
  • Segatoitelise (düseutroofse e. miksotroofse) järve kasvukohatüüp
   • Segatoitelise kalgi veega järve alltüüp
   • Segatoitelise pehme veega järve alltüüp
  • Rohketoitelise (eutroofse) järve kasvukohatüüp
   • Rohketoitelise kalgi veega veekogu alltüüp
   • Rohketoitelise pehme veega järve alltüüp
  • Soolatoitelise (halotroofse) järve kasvukohatüüp
  • Lubjatoitelise (alkalitroofse) järve kasvukohatüüp
  • Ülitoitelise (hüpertroofse) järve kasvukohatüüp
 • Jõgede tüübirühm
  • Jõe/oja kasvukohatüüp
 • Tehis-väikeveekogude tüübirühm

Mereveetaimkondmuuda lähteteksti

 • Hüdrolitoraali tüübirühm
  • Pehme põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp
  • Kõva põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp
 • Sublitoraali tüübirühm
  • Pehme põhjaga sublitoraali kasvukohatüüp
  • Kõva põhjaga sublitoraali kasvukohatüüp
 • Pelagiaali tüübirühm
  • Pelagiaali kasvukohatüüp

Kultuur- ja ruderaaltaimkondmuuda lähteteksti

 • Kultuur-rohumaade tüübirühm
  • Kuiva kultuur-rohumaa kasvukohatüüp
   • Kuiva kultuurkarjamaa alltüüp
   • Kuiva kultuurniidu alltüüp
  • Niiske kultuur-rohumaa kasvukohatüüp
   • Niiske kultuurkarjamaa alltüüp
   • Niiske kultuurniidu alltüüp
  • Muru kasvukohatüüp
 • Põldude (nurmede) tüübirühm
  • Põllu kasvukohatüüp
  • Söödi kasvukohatüüp
 • Parkide ja aedade tüübirühm
  • Pargi kasvukohatüüp
  • Viljapuuaia kasvukohatüüp
  • Köögiviljaaia kasvukohatüüp
 • Õuede, teeservade ja prahipaikade tüübirühm
  • Õue kasvukohatüüp
  • Teeserva kasvukohatüüp
  • Prahipaiga kasvukohatüüp
 • Karjääride tüübirühm
  • Karjääri kasvukohatüüp
   • Paekarjääri alltüüp
   • Kruusakarjääri allüüp
   • Liivakarjääri alltüüp
   • Turbakarjääri allüüp
   • Puistangu alltüüp

Välislingidmuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Kasvukohat%C3%BC%C3%BCp
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü