Kõrvalsaadus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kõrvalsaadus ehk kõrvalprodukt (ingl. coproduct või by-product) on põhisaaduse valmistamise või tootmise käigus vältimatult moodustuv saadus.

Tänapäeval peetakse oluliseks tootmises tekkiva kõrvalsaaduse ärakasutamist. Mittekasutavaid saadusi käsitletakse tavaliselt jäätmete või heitmetena (suits, aheraine, heitvesi jm).

Sisukord

Metsatööstusesmuuda lähteteksti

Näiteks metsatööstus, mille põhisaadus on palgid. Siin on kaassaaduseks küttepuud ja kõrvalsaaduseks oksad. Oksad saab kasutada hakkpuidu (küttematerjali) valmistamiseks, aga kui need põletatakse metsas või jäetakse metsa alla kõdunema, siis on need jäätmed.

Keemiasmuuda lähteteksti

Keemilises sünteesis võib väärtusliku põhiprodukti saagis olla väiksem kõrvalprodukti(de) saagisest. Teaduse seisukohast pakub huvi sünteesiprodukti täielik koostis, s.t. kõigi süsteemis toimuvate reaktsioonide osatähtsus.

Loomakasvatuses ja jahindusesmuuda lähteteksti

Loomakasvatuses ja jahinduses nimetatakse kõrvalsaadusi subproduktideks (ka: rupskid, rupsid).

Vaata kamuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%B5rvalsaadus
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü