Grammatiline kategooria

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Grammatiline kategooria on hulk üht tüüpi grammatilisi tähendusi, mis vastanduvad üksteisele ja mida väljendatakse kindlate vormiüksuste ehk tarinditega.

Sisukord

Väljendusviisidmuuda lähteteksti

Grammatilistel kategooriatel on järgmised (morfoloogilised) väljendusviisid:

Tavalisemad grammatilised kategooriadmuuda lähteteksti

Nimisõnade grammatilised kategooriadmuuda lähteteksti

 • arv (ld numerus): ainsus/mitmus/kaksus (singular/pluural/duaal)
 • klass:
  • sugu (ld genus): meessugu/naissugu/kesksugu (ld masculinum/femininum/neutrum)
  • elus/elutu
  • inimene/mitteinimene
 • kääne (ld casus): eesti keeles on 14 käänet, annavad lauses sõnadele rolli
 • määratus ehk definiitsus: väljendavad artiklid, eesti keeles nt üks, see, mingi

Omadussõnade grammatilised kategooriadmuuda lähteteksti

Tegusõnade grammatilised kategooriadmuuda lähteteksti

 • aeg (ld tempus): olevik, minevik, tulevik; tulevikuvorme on keeltes vähem kui minevikuvorme, eesti keeles grammatiline tulevik puudub
 • isik (ld persona): eesti keeles 1.-3. isik (ainsuses ja mitmuses) ning umbisikuline tegumood
 • kõneviis (ld modus) eesti keeles kindel, käskiv (imperatiiv), kaudne, tingiv (konditsionaal) kõneviis; möönev (jussiv) ja sooviv (optatiiv) kõneviis paigutatakse tavaliselt käskiva kõneviisi alla
 • tegumood ehk geenus: aktiiv/passiiv; personaal/impersonaal
 • laad e aspekt:
  • lõpetatud/lõpetamata
  • tulemuslik/mittetulemuslik
  • punktuaalne/duratiivne
  • progressiiv
 • kõneliik:
  • eitav (eitust on vähem kui jaatust)
  • jaatav

allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Grammatiline_kategooria
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü