Fraasistruktuurigrammatika

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Fraasistruktuurigrammatika on grammatikateooria, mis kirjeldab lause struktuuri tema moodustajate kaudu. See teooria tugineb fraasistruktuurireeglite kogumile, mille pakkus esimesena välja Noam Chomsky (1957). Fraasistruktuurigrammatika kujutab endas hierarhilist moodustajastruktuuri, kus sõnavormid või fraasid moodustavad kokkukuuluvaid üksusi, mis omakorda moodustavad suuremaid kokkukuuluvaid üksusi. Erinevalt sõltuvusgrammatikast, fraasistruktuurigrammatikas üldjuhul sõltuvussuhteid ei käsitleta.

Sisukord

Fraasistruktuurigrammatika liigidmuuda lähteteksti

Enim kasutatakse järgmisi fraasistruktuurigrammatikaid:

Fraasistruktuurireeglidmuuda lähteteksti

Fraasistruktuurireeglid järgivad põhimõtet A → B C, kus moodustaja A jaguneb kaheks moodustajaks B ja C.

Selle põhjal on võimalik moodustada näiteks järgmisi reegleid:

S → NP VP, kus S on lause, mis jaguneb noomenifraasiks (NP) ja verbifraasiks (VP)

NP → D N, kus noomenifraas (NP) jaguneb determinandiks (D) ja noomeniks (N)

VP → V (NP), kus verbifraas (VP) jaguneb verbiks (V) ja noomenifraasiks (NP)

Fraasistruktuurigrammatika ja sõltuvusgrammatikamuuda lähteteksti

Fraasistruktuurigrammatika avaldab lause struktuuri moodustajate abil, sõltuvusgrammatika aga sõltuvussuhete abil.

Viitedmuuda lähteteksti

  1. Müürisep, Kaili 2000. Eesti keele arvutigrammatika: süntaks. Dissertationes Mathematicae Universitatis Tartuensis 22. Tartu
  2. Melčuk, Igor A. 1988. Dependency Syntax: Theory and Practice. State University of New York Press.

allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Fraasistruktuurigrammatika
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü