Eesti seente süstemaatiline nimestik

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Eraldi on Eesti samblike süstemaatiline nimestik

Sisukord

Zygomycetes -- Ikkesseenedmuuda lähteteksti

 • Mucorales -- nutthallikulaadsed
 • Endogonales
 • Glomales
 • Entomophthorales - putukahallikulaadsed
 • Zoopagales -- loomahallikulaadsed

Kottseenedmuuda lähteteksti


Roosteseenedmuuda lähteteksti

Nõgiseenedmuuda lähteteksti

Kandseenedmuuda lähteteksti

NAHKIS

--

   • Hymenochaete rubiginosa -- tamme-tubaknahkis
   • Hymenochaete tabacina -- harilik tubaknahkis ehk tubaknahkis

--

 • Schizopora paradoxa -- veider näsanahkis
 • Schizopora flavipora -- kollapoorne näsanahkis

NARMIK

--

PÄSSIK

TAELIK

   • Phellinus igniarius -- tuletaelik ehk ebatuletael
   • Phellinus tuberculosus -- ploomitaelik
   • Phellinus robustus -- tammetaelik
   • Phellinus conchatus -- pajutaelik
   • Phellinus ferruginosus -- roostepruun taelik

TÜMAK

   • Oligoporus caesius -- sinitümak
   • Oligoporus stipticus -- jalgtümak
   • Oligoporus tephroleucus -- kuusetümak
   • Oligoporus ptychogaster -- tolmtümak
   • Oligoporus fragilis -- tumenev tümak

TAGEL

   • Trametes versicolor -- libliktagel
   • Trametes hirsuta -- vill-tagel
   • Trametes gibbosa -- kühmtagel
   • Trametes suaveolens -- pajutagel

POORIK

   • Ceriporia reticulata -- valge võrkpoorik
   • Physisporinus sanguinolentus -- punav lodupoorik
   • Physisporinus vitreus -- klaasjas lodupoorik

--

--

 • Merismodes anomala -- murujas kausspoorik

TORIK

   • Polyporus squamosus -- soomustorik
   • Polyporus brumalis -- silmtorik
   • Polyporus ciliatus -- väike torik
   • Polyporus badius -- läiktorik
   • Polyporus tuberaster -- mugultorik
   • Polyporus varius -- kännutorik

--

--

   • Laetiporus sulphureus -- vääveltorik

SÜLDIK

VAABIK

   • Ganoderma lipsiense -- jänesvaabik

JT

TÕLVIK

KLAVULIINA

KLAVULINOPSIS

HARIK

KUKESEEN

 • Cantharellula umbonata -- kühmkantarellik

--

 • Hygrophoropsis aurantiaca -- kuld-kukeseenik

MAATÄHT

   • Geastrum triplex -- kausjas maatäht

JT

MURUKARIKAS

MURUKERA

MURUMUNA, sh MUNA

 • Bovista plumbea -- tinahall maamuna
 • Bovista nigrescens -- mustjas maamuna
 • Langermannis gigantea -- hiidmuna
 • Vascellum pratense -- aasmuna

KÄRBSESEEN

JT

SIRMIK

JT

KÜLMASEEN

   • Armallaria mellea -- harilik külmaseen ehk külmaseen

JT

HEINIK

   • Tricholoma album -- valge heinik

JT

LEHTRIK

JT

RUPIK

KÕRGES

   • Collybia butyracea -- või-punakõrges ehk võikõrges

JT --

 • Strobilurus tenacellus -- kibe käbikõrges

NUTT, sh NARMASNUTT

   • Hygrophorus eburneus -- valge limanutt

JT --

 • Gymnopilus sapineus -- viha tulinutt
 • Gymnopilus junonius -- rõngas-tulinutt

NÖÖBIK

SERVIK

MÜTSIK

   • Mycena galericulata -- kännumütsik

JT

RIISIKAS

JT

PILVIK

JT

LEHIK

JT --

 • Melanophyllum haematospermum -- puna-värvlehik

--

 • Asterophora lycoperdoides -- tolmav parasiitlehik
 • Asterophora parasitica -- loor-parasiitlehik

NAPSIK

VÖÖDIK

MAMPEL

HEBEL

ŠAMPINJON

JT --

 • Leucoagaricus leucothites -- samet-ebašampinjon

PÕLDSEEN

VÄRVIK

PSATÜRELL

TINDIK

LIIMIK

VAHELIK

JT

PURAVIK

JT, sh TATIK --

   • Chalciporus piperatus -- pipartatik
   • ...

--

   • [[]] -- [[]]
   • [[]] -- [[]]
   • [[]] -- [[]]

Kirjandustmuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_seente_s%C3%BCstemaatiline_nimestik
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü