Dolby Noise Reduction

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Dolby Noise Reduction ehk DNR süsteem on Dolby Laboratories poolt välja töötatud müra summutamise lahendus analoog helilindile salvestamisel.

DNR-i kasutatakse peamiselt analooghelitehnikas signaalile liituva müra (peamiselt sahina või kahina, ingl. keeles hiss) summutamiseks. Kõigi Dolby meetodite puhul tugevdatakse salvestamisel nõrku kõrgsageduslikke signaali komponente. Taasesitamisel neid jälle nõrgendatakse, millega koos nõrgeneb ka taasesitamise juures algsele signaalile lisandunud müra (sahin). Seega kuuluvad DNR-süsteemid piiratud sagedusalas toimivate kompressor-ekpander (ehk kompander) süsteemide hulka, kuid seda tehakse mõõdukalt ja vaid väga nõrkade signaali komponentide osas.

Tehnilise teostuse poolest on nende süsteemide puhul eripäraks see, et signaal läbib mürasummutit passiivahela kaudu ehk otse ja seetõttu ilma moonutusteta. Kuid väljundil liidetakse signaalile paralleelkanalis töödeldud mürasummutusega seotud väike signaali komponent, mis on suurusjärgus alla 1% signaali nominaalnivoost (0 dB nivoost). Ka taasesitusel läbib signaal mürasummutit otse, kuid väljundil liidetakse signaalile paralleelkanalis töödeldud mürasummutusega seotud väike signaali komponent vastasfaasis (inverteerituna), millega praktiliselt taastatakse signaal algsel kujul, samal ajal kui müra nõrgendatakse (summutatakse, tasandatakse/tasendatakse).

Sisukord

DNR variandidmuuda lähteteksti

Dolby-A süsteemmuuda lähteteksti

Professionaalsetes paljukanalilistes magnetofonides kasutamiseks mõeldud Dolby-A süsteem aastast 1965 on suhteliselt keeruka sagedusalade jaotusega ja toimib ka madalate sageduste alas. Seetõttu võimaldab ta nõrgestada ka madala sagedusega häireid, mis tekivad peamiselt taasesitamise juures (näiteks, võrguhäiret, hum). Kasutusel on teist järku filtrid mille abil eristatakse sagedusalad kuni 80 Hz, 80 Hz ... 3 kHz, üle 3 kHz ja veel üle 9 kHz. Igas nendest sagedusaladest toimub signaalitöötlus eraldi. Saavutatav on müra- ja häiringute taseme langus kuni 20 dB (10 korda), näiteks -66 dB pealt tasemele -86 dB, mis digitaalses salvestuses vastab 16 bitile.

Dolby-B süsteemmuuda lähteteksti

Laiatarbemagnetofonides kasutamiseks mõeldud Dolby-B süsteem põhineb sagedusala jaotamisele ainult kaheks osaks - madalsageduslikuks ja kõrgsageduslikuks, ning toimib ainult kõrgageduslike signaalide alas.

Süsteemiga salvestamisel või sidesüsteemides selle kasutamisega signaali edastamisel tõstetakse helis nõrgad kõrged komponendid üle 10 dB (ehk üle kolme korra) esile.

Süsteemiga taasesitamisel või sidesüsteemides vastuvõtul nõrgestatakse neid samavõrd. Sellest tulenevalt on võimalik taasesitamisel sama võrra kõrgemasageduslikku müra nõrgestada. Sellel lahendusel on analoogia FM-ringhäälingus ja analoogheliplaatide puhul kasutatava eelmoonutusega (pre-emphasis), kuid see on dünaamiline ehk signaali kõrgemasageduslike komponentide tegelikust suurusest sõltuv.

Dolby-B süsteemi püütigi 1970ndate alguses rakendada FM-ringhäälingus, kuid suhteliselt edutult, sest reeglina on FM-ringhääling ise tavakuulamise jaoks piisavalt kvaliteetse heliga. Samal ajal sai Dolby-B üldkasutatavaks VHS-videomagnetofonide helikanalis, kus lindi liikumiskiirus on veelgi väiksem kui kassettmagnetofonides.

Dolby-B sai laialt kasutatavaks ka kommertsiaalsete salvestusega kassettide puhul.

Dolby-C süsteemmuuda lähteteksti

Laiatarbemagnetofonides kasutamiseks mõeldud Dolby-C süsteem sisaldab sisuliselt kahte järjestikku ühendatud Dolby-B süsteemi, mis aga toimivad laiemas sagedusalas madalamate sageduste poole, kui seda on tehtud Dolby-B süsteemis. Sellega saavutatakse mürataseme nõrgenemine 15...20 dB ehk 5...10 korda.

Võrdlus teiste dünaamilise müra filtreerimise süsteemidegamuuda lähteteksti

Võrdlus (Dynamic Noise Filtering, DNF) süsteemidegamuuda lähteteksti

Erinevalt dünaamilise müra filtreerimise (Dynamic Noise Filtering, DNF, ka Dynamic Noise Limiter, DNL) süsteemidest on DNR tavaliste magnetofonide jaoks rangelt võttes mitteühilduv.

DNRil on müra (sahinat) nõrgestav toime ainult salvestuse tegemisel ja selle taasesitamisel lisanduvatele mürade (nn. lindimüra ja taasesitusvõimendi müra) osas, mitte aga helisignaalis endas sisalduva müra osas (nagu näiteks mikrofoni müra).

Laialdast kasutamist leidnud Dolby-B süsteemiga salvestatud helis on nõrgad kõrged helid üle 10 dB (ehk üle kolme korra) esile tõstetud, millest tulenevalt on võimalik taasesitamisel sama suuruse võrra kõrgemasageduslikku müra nõrgestada. Kuid tavalise magnetofoniga taasesitamisel võib DNR kasutamisega tehtud salvestus anda häirivalt terava kõlaga heli.

Võrdlus dbx-süsteemigamuuda lähteteksti

Võrreldes dbx-süsteemiga, mis põhineb kogu salvestatava või edastatava signaali kompresseerimisel teguriga 2 (ehk 60 dB dünaamikaga signaal surutakse 30 dB ulatusega amplituudi diapasooni), on DNR toime palju väiksemate kõrvalefektidega. Taasesitamisel dbx-süsteemi puhul laiendatakse dünaamiline diapasoon uuesti teguriga 2, mis toob liitunud mürade osas kaasa kahina taseme muutumise ehk "hingamise".

Viitedmuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Dolby_Noise_Reduction
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü