Bentos

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Bentos ehk põhjaelustik on veekogude põhjasetteis ja põhjas elavate organismide kogum. Bentose elukeskkonna nimetatakse bentaaliks.

Bentost moodustavad organismid võivad elada nii veekogude põhjal (epibentos) kui ka põhjasetteis (inbentos). Eristatakse zoobentost ja fütobentost. Vastavalt organismi suurusele kuulub ta kas makro- (>1 mm) või mikrobentose (<1 mm) hulka. Bentoseks nimetatakse nii mageda kui ka soolase veega veekogude põhjaelustikku.

Bentilised organismid on näiteks meritähed, merekarbid ja austrid.

Bentosest toituvaid loomi nimetatakse bentofaagideks.

Sõltuvalt põhjaorganismide elukeskkonna põhjasubstraadist, saab eristada teatud põhjale iseloomulikku ökoloogilisi rühmi:

  • litofiilid (eelistavad kivist põhja)
  • glareofiilid (eelistavad kruusast põhja)
  • psammofiilid (eelistavad liivast põhja; liivas elavaid loomi nimetatakse ka arenikoolideks)
  • argillofiilid (eelistavad savist põhja)
  • pelofiilid (eelistavad mudast põhja; ainult mudal elavaid organisme nimetatakse pelobiontideks)

Vahepealse rühma moodustavad fütofiilid, kes eelistavad elada taimedel, sh fütobentosel).

Vaata kamuuda lähteteksti

Viitedmuuda lähteteksti

  1. Ökoloogialeksikon. (1992). Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus

allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Bentos
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü